SAMTALE TERAPI OG SANSEPROFILER

Jeg tror på vi har brug for tid til mellemrum  i hverdagen til at mærke os selv, sanse de indtryk livet gir os, for at leve helhjertet.

Har du brug for hjælp til at :

  • finde ind til roen i dig selv, fysisk som mentalt.
  • skabe balance i dit nervesystem
  • sanse din krops signaler og behov
  • forblive i din egen kerne, uanset foranderlige livs omstændigheder
  • styrke din integritet.
  • blive bevidst om dit sansemønster ift skabe god balance i hverdagen
  • skabe en struktur og balance i din hverdag som er rigtig for dig
  • løse søvnproblemer, uro eller tankemylder

Du er velkommen til at booke en session her , eller kontakt mig uforpligtende for yderligere info.

Jeg tilbyder et nærværende rum med refleksion og samtale; redskaber og øvelser til at “lande ” i ro i dig selv – mærke indefra hvad du har behov for.

Hvis det giver mening for dig kan vi inddrage kreative metoder, såsom visionboards, tegneterapi og naturwalk.

Kreative metoder som billeder kan virke som “genvejstast” til psyken, og på en anden måde end ord, udtrykke svære temaer og følelser. Man kan bruge færdige billeder som inspiration , eller udtrykke sig via tegning.

Selv er jeg intuitiv, sensitiv og kreativ af natur, og har egne erfaringer med at håndtere perioder med pres, indre som ydre, og at finde balancen igen;  jeg trækker derfor på både personlig og professionel ballast.

Sanseprofiler

Kender du til at føle dig overstimuleret, energiløs, rastløs, eller stresset , kan kendskab til din sanseprofil være med til at bevidstgøre hvordan du opfatter og bearbejder sanseindtryk, fra de forskellige sanser. (syn, hørelse, lugt, smag, krops sans, følesans, balance sans, og aktivitetsniveau)

Om du har en “høj” eller “lav” tærskel overfor sanseindtryk, samt en aktiv eller passiv strategi til at bearbejde dem.

Profilen beskriver dels tærskelværdien– om man har en høj eller lav grænse indenfor de forskellige sanser (Et lille eller stort ”bæger” overfor input.)

Dels beskriver den om man forholder sig aktiv eller passiv ift. sin tærskel.

Ved høj tærskel for stimuli og en aktiv strategi: Man selv søger varierede, kraftige stimuli i hverdagen, kan optræde hyperaktiv, i forsøg på at holde sit nervesystem ”vågent”.

Ved høj tærskel for stimuli og en passiv strategi: Man optræder passiv, sløv af for få input, og falder hen/ i søvn.

Ved lav tærskel for stimuli og en aktiv strategi: Man trækker sig af sig selv, undgår aktiviteter /situationer med mange stimuli.

Ved lav tærskel for stimuli og en passiv strategi: Man lader sig ”oversvømme” ,bliver i situationer med for mange input, og reagerer ”hyperaktiv”, letafledelig, eller lukker ned – bliver ”stresset”.

Med kendskab til din profil, kan du få tip og ideer til hvordan du kan tilrettelægge hverdagen hjemme eller på arbejde, skabe gode vaner , så du undgår under – eller overstimulering- der fører til “stress.”

Jeg tilbyder sanseprofiler  i Nyk SJ. Mosbyvej 5 og kører gerne ud og laver testen mod kørselstillæg.