Sanseprofiler

 

Kender du til at føle dig overstimuleret, energiløs, rastløs eller stresset , kan kendskab til din sanseprofil være med til at bevidstgøre hvordan du opfatter og bearbejder sanseindtryk, fra de forskellige sanser. (syn, hørelse, lugt, smag, krops sans, følesans, balance sans, og aktivitetsniveau)

Sensory profile – sanseprofilen er et valideret ergoterapeutisk undersøgelses redskab, som giver et grundigt billede af et menneskes måde at sansebearbejde på.

Den er velegnet til voksne, unge samt børn med problemer med selvregulering, hvor man over – eller underreagerer på sansestimuli, eller har problemer med koncentration og opmærksomhed.

Profilen beskriver tærskelværdien– om man har en høj eller lav tærskel overfor forskellige sanseindtryk – “et lille eller stort bæger ” – samt om man forholder sig passiv, eller gør noget aktivt ift skabe balance i de sanseinput, man modtager i løbet af dagen.

Eksempler:

Søger:

Man søger selv varierede, kraftige stimuli i hverdagen, kan optræde hyperaktiv, i forsøg på at holde sit nervesystem ”vågent”. Synger, danser, elsker farver og aktivitet , kan blive rastløs ved for få stimuli.

Tilskuer:

Man optræder ofte passiv, kan være “sløv” af for få input, og falder hen/ i søvn. Der skal en del til at “vække ” personen.

Fravælger:

Man trækker sig af sig selv fra stimuli, undgår aktiviteter /situationer med mange sanseindtryk. Holder af faste rutiner.

Sensor:

Man lader sig let ”oversvømme” af indtryk. Man bliver i situationer med for mange input, og reagerer ”hyperaktiv”, letafledelig, eller lukker ned – bliver ”stresset”.

 

Med kendskab til din profil, kan du få tip og ideer til hvordan du kan tilrettelægge hverdagen hjemme eller på arbejde, skabe gode vaner , så du undgår under – eller overstimulering- der fører til “stress.”

Feedback fra kvinde :Det har været en fornøjelse at få lavet en sanseprofil hos Karen. Flere ting er for mig blevet klarere og har skabt meget bedre forståelse af bla. min manglende energi i flere situationer og hvorledes jeg fremadrettet kan være i disse situationer uden at være energiforladt senere på dagen.
 Karen er behagelig at tale med og god til at forklare hvorledes tingene hænger sammen ud fra svarerne på testen. Jeg kan kun anbefale andre at få denne test såvel børn som voksne der måske som jeg er mere modtagelig for “indput” end gennemsnittet. 
Via testen bliver det tydeligt hvilke af ens sanser der måske bliver for over eller under stimuleret, hvilket ikke nødvendigvis kun er dem man selv troede erfarede jeg. Tak til dig Karen.”

 

Testen består af: 

– Interview på 1- 1 1/2 time med udfyldning af testark

– Databearbejdelse og udformning af skriftlig rapport ca. 2-3 timer (skriftlig rapport kan udelades)

– Mundtlig overlevering af resultater med tip til tilrettelæggelse af hverdagen samt evt. behov for sansemotoriske hjælpemidler 1/2 – 1 time

Sanseprofil testen kan laves i mit kliniklokale i Nyk SJ. Mosbyvej 5 – eller jeg kører ud og laver testen i eget hjem/institution mod kørselstillæg.

Priser se her:

Hvornår bruger man sanseprofilen?

Det kan være en god ide at lave en sanseprofil hos unge/voksne der udviser flg. adfærd:

 • let stressbarhed
 • Motorisk klodsethed/koordinationsbesvær
 • Utryg ved gå på ujævnt terræn/ bliver let svimmel, er bange for højder
 • Overdreven lys/lyd/lugt-følsomhed
 • Let afledelighed og svært ved at holde fokus
 • Hyperaktiv/urolig eller meget stille, sløv
 • Svært ved ændringer i planer og rutiner
 • Bliver hurtigt træt og opgivende/sløv
 • Lav frustrationstærskel eller spændingssøgende adfærd
 • Behov for meget faste rutiner
 • Svært ved at mærke sin krop – grænser
 • Svært ved daglige aktiviteter/personlig hygiejne
 • Har et stort behov for kontrol
 • Er kun til én bestemt type mad
 • Berøringssensitiv – svært ved mærke smerte/temperaturforskelle

Testresultater:

Analysen af testen beskriver personens tærskelværdi (et ”stort eller lille bæger”) for forskellige sanseindtryk –, samt om personens adfærd beskrives ud fra et under- eller overreagerende sansesystem.

Derudover viser testen om personen har en aktiv eller passiv strategi ift. at takle sanseinput. Sammen med testresultatet, beskrives forslag til handlemuligheder og tilrettelæggelse af hverdagen, for den unge/voksne. Herunder evt. forslag til sansemotoriske hjælpemidler .

Til dette kan jeg henvise til firmaet restfulblanket.dk som fremstiller gode specielsyede sanseprodukter til mennesker med særlige behov.