MINDFULNESS

EN VEJ TIL ØGET NÆRVÆR, FORANKRING OG LIVSGLÆDE I DET LIV DU LEVER.

Mindfulness kan ses som en tilgang til livet, hvor du inspireres til at være bevidst nærværende, uden at dømme det du oplever. 

Effekten af at praktisere mindfulness over tid :

  • nedsætter og forebygger stress 
  • styrker forbindelsen til din krop og sanser
  • øger aktivitet i frontale dele af hjernen, står bl.a. for afslapning og kreativitet
  • mindsker aktivitet i angstcenteret (amygdala)
  • øger evnen til at rumme sine følelser, både behagelige og svære
  • opøver evnen til decentrering – at lade tanker passere uden at analysere – gruble videre på dem
  • udvikler evnen til venlighed og medfølelse, overfor dig selv og andre
  • øger evnen til at være nærværende og holde fokus
  • hjælper med til at sanse livet med større fylde og livsglæde.
  • Prøv en kropsscanning  her 

Formel Mindfulness praksis

Øvelser og meditationer hvor du træner din bevidsthed til at være opmærksomt tilstede lige nu og her. At træne væren.

Du opøver evnen til at rumme og møde dig selv med accept og venlighed – med alt det du indeholder af følelser, tanker og kropsfornemmelser.

Vel vidende at selve det at kunne være også med det der er smertefuldt, er med til at transformere det.

Mindfulness handler dybest set om at finde ind til sin essens, uanset religiøs eller spirituel retning.

Uformel mindfulness praksis

At være tilstede, nærværende, i vores handlinger og aktiviteter i hverdagen.

Vi stiler simpelthen efter at vores tanker, følelser og krop er samme sted …så livet ikke glider forbi os, mens vi er et helt andet sted med vores opmærksomhed.

At lytte med fuld opmærksomhed, at være nærværende når vi spiser, at have vores opmærksomhed rettet mod de handlinger vi gør.

Mindfulness som begreb kan minde os om jævnligt at stoppe op og give os selv og andre tid; til at være til, lytte og komme til orde  – sanse livet og mærke om vi er på rette kurs.

Vi bliver gradvist bedre til at slippe det, der ikke gavner os, og tage de gode valg i livet. Både for os selv, og for den verden vi er en del af.

Hjernen

Der er dokumenteret målbar effekt i hjernen af at praktisere mindfulness meditation over tid. Frontale centre som har med ro, afslappethed, lykkefølelse, nærvær og kreativitet at gøre, stimuleres. 

Meditation styrker det parasympatiske nervesystem – hjælper krop og sind til at “træde på bremsen” og virker derved stress forebyggende.